NYC Attorney

bDU4UG9SY2dNWWxGZ3lVRXBEVk5aSnVVaVJoSnhFUnFaWlNHcHo5UTBVQkJUV05QTStQTUZVaVVOMW5sTlhnZFhjMHRpYVUydDhxWUdMVFA1bExrMkQ5TlgwcG1SSFVDYlpvT1J0Kzc3N054YmJUanhtOVBUaHdXeXNDZlBXL3cxYXdrZzNtcU9oeTRlUjlFQzMra3M1cjRsQmZrdnZVN00zODVTRmx2ZDQ3cWhRL0owbDdJR1BicjlxMnY5bW1oNG1kVnlnUUtFeGk1WXhuamVqTms5OTlBUDRkT0QzekEvbUo1TDZZcityYk0wR0pLSGZtS3dmK24xZGg1djJlaUc0dXlBNTNkVThxMnpWVkFsbnFaMDlUQ3NGODkyNG8wQlBMOUhBdS91TEZESEpNT0dFVVlXUHAzWGxoeWFsRlR4cHZOQmYzK1hlbHNxSUpMWTZ0d1Axa3FoYUR0djFBdnA5UlVTN1N6MlZJcFNlL3pwMU1RTDNoM3djdk9zR2RCS1ZGQTVrbStTQWFQV3VQNHgvRENuY0hWZ05hS1B1Mk1FdzBEaXhzeG04QUpEZml5S2dsbURrQUlCbVVZbHVpL2hLdkwzY0F3cnBJR3hacXhTNWlpWlVuSEVRVmdzWXVQa20rM3pMVlpaQkVvZjluZzFvZlBwaGcvdXBZZnZXUGVqZ1pRbVJTSkx0VTlUN1RtQmg2emtGb0dOdlZLNk9IbGhndnFuS3krbllBYURBb3dyMjErMmdFdDBleU53eHFtWjZyaGZTMDRpOGVTTWtmdlJ1dld2eFFzSTNzbzhvcVJNdVNzNmhpNmZwZkMveThBYnpUOEM5MENRZUZzR2dmSVZxb21TTFZjRGs4a0xNRWtPTk02WWhYcjlxcTN4aHJuTnN3aE83Vk9QZUNGcWNkNXpSa25ObzVMaDZtc0dZcFNaZ2RtZ1ZQYXdjR2JSbWx3UGgzZi81a3hGZytoL3dmUUQxRjJpdW43QjNyTjVWOUlmZHZkRFR0UnNHT3ljWlB2M1hTRFg4UFRrakZkdHRTRVVGNkpNT3p3K2JKeDhuNmw5bTZEOVBqeEdTTDlLZHdqRkhacXVsUDVxVXV4cTIveHd0RnJxMnppUEkrWlNDcGpXU3pPRno3NTZVcjFaL2J2MG9GQ3Jwa3BtNUJiL2diK2tGQ0V6T3ppOFlUQVhrUjBhVmJTUVJsa0k5NWJubmI2UVNrZ1ROSG1pbXNiZ1lBY213dWlzM2l2a3R0Ni9XMmNsSzNwRDlFNVV2aExWbGxYdTY5YVFwUkYvcTlhN1pvSXkrVlVHVDVZOFRWYTZpQkNTVDV2OXFsMkZPMk1hNng2YzNHZ1dUejVrRTFPZzNGMkRxbW5QVWJqMlgzRXFHeHo5cDZZaXdzcXFWWEVxQWFtUk1XZDUxT3lWNXJGZDdYQUpjV3ZtOXFUTVJnaFZRU3cra0JBZ1ZkajRwNnpSOFlpbXVaaTVyUUV2N2lTQUNuTXZKNnFoeitrMHJnPQ==