Barry G. Porter

V3lBL0RPNldwZkthdkk2K2VPVGlsdTF1N2V4OHUvam1KWGJRTzlmZ2wwcjBzcHFZTzJaNlZZR1BJYStpNWNFamlkb3dxMVBxeUlZUDFJYVd5eTJ3RnkveVVBRUJjWXVFUHRUVmdPQWJtc2hHYnFkVFRSdi9LajBncHVBYXUyQkFIUW44elQ5anJiSVJac2NITUdnNnVsYWVHSU9Cd2UrVkxXeTNidUtZMlpyUEZQdmFQaVBTZHhnZUlpRllUdHhXS0xsd1lqazlIYnJjcXdhckM2QUxOK3lYRW1iMVpWR1U3TGM2WURmSDNZcCs2elk5QVhOSnhkT0JlbHlPUHJESHZKTDZwY00xUFdHTmFKSTl1enNNd25GdzV2NTdOSmdybVBuejZKaWI3RDFCTzNmeE15ZU1FWGdJekdGaHJtWmlXdEJxSU5nVXk5dkZTd21WeXlNZC9FZERHSkRTYURKYlJNWFE5RnNLTDRhN1g4ZEhXWnVnbmh6dlB3NWs4d3hKbTZVSkFENzNoZ1lHNHR3eU0wc2xWb2FSWFlybkp1bjUvK3I1NnFQUTd0eVlHdE9CMUFtcDZmeXVYcFJoVVRLeW90ZUlsU1gyYllZZThMdWZYWUY5ZDFIV1ZiRXJ5Wk9FR0IxMDNmZ1ZHb3dRRGRnRnRmWWtoblRibnRRdHdFWlVpK3RQK2llcFJLTUQ1MXJMYXQzb1ZMT2Jib21VQklDVWg3M1p1K2JjRi9IM21BbTlmTU1obHNhQ0tpcGhna3FjYXdzZWtXM1FKRkx6UGx4Q3dOdUc5Q2laVkhQcHNpVXZ5T2ZjNWVJSU91Zkh6ZDVHTHdiWjhpL3NsWmZaNXV1VEZKWm5nUGg0OFlNc082OU83aHNtcmxyOWQ5dkJLdTREV0RqdGlPb0FsVWtVU3NSNlQ2R1NhRnZqaFIwekpMSWdRRFg1MDdHT2lSYjBUU3BNb0FaYkNWMHNOS0RITHIrYVU0YVRWWCtBazdlRTJ1MzVEWWdpRllmVmdEbE04bHJvcjQyVVBwLzZSNVhrTWp3SHVtWFR3aXFSSU5pczZ5aXVNVE1hOU96aUx3YjIyVTZtUmtpUHBkVC9LTGpMcGZibnpLSEtRTWhxb2Z4eit4S3J1bnVkSS9sRS94dEhjV2J0b2oyZ01ET3YxSVlYbE1jcHJkSWFRVlE1VklLdUxqR3p3QXA0dWZrWnVQTlh2SklQV1RXY2NSMzVxa0JVTEFlbEhPZEpIcDg2a0FWeDBTL1M1OFd1bTh6QzNqcG5DZ3ZKSTc1cGpCeTR4VkcvaFN0Q2xuZzNScjdrRldhL2hWazRuNmVVWlhxdU52M1dnYWF2b0EzK2xDZXh1ZVJvc1RtS1EwQWFzTzNndU9taE05OE0rM1JpU29EWFNLVm82RXU3aGl0WlV2L2FJdTBJZEUzcHowWWgyakhsWWJ4ZGprTkhGQkt6cThDYmFmcEp2WkhlRmErcU1Na1hUY3phbkhtelVEYzRhb3YrMmRoS0JtUlU5OS9pSnZTNG4rRHBYYldqR3VoaFRRU0t0RHVFNnFoL2ZWcEptWUgwNDZZUFdER3ZhdmZSZUd5MFNqRG1qQmdWNUR5ZE5icWFCZDlvbzNBUlM3OHFYeEszWVlmS0lQQUxtQ2tZbVhJZms0ZHVFTHhSWW8yTlhTMHdmMk5vZnBWUUZiOGtnblRETWRXdHovNnN5NEY1WFJNMmdkUFdkSGFmbXlFNEpVN1hJZ0VVWFpvaEk0d0czMHR4OHI5bjltbTFUTVZpODZLQ1BpblZPb2JLT2UzM3J1TjQ3emI3TFBHUkZmWUxuUGt1UUxNeS9icGFma0NNUDhRdUcrVldvRnJkWlFEelJFdHFHUnZDOEwrdGJpM1pnN3BkVDVlMmJLamxOUzVGL1Jnc2hnRG4vN0k2VjNoTHNHWEM4TmZFZWFJRlFjZHJyM2JqWXh4K05GdEROVDlMZUpKVThUVXVpQzkyaDU4cHM5eTZZdzdBSXBxcjNzQ3pqeXlkZXp3TnVvVmt6NmQ1YkV1WG1BSHZnOHpXVjVZbFFuZjdzNVdhOE9WWEdzTjNEUS9nSWdZTDhJUWYxL0xOQjhTSXAyVmFvSGNPQ0Mra0dzZWNVM0xaenN0S0ovOEJNU0F6R0hpTlkxWDh5cWg5SlAxcDRXRWxXN3Q1OUtFNTdhZUdMWnljNE1lSnZmeFVnckpqU3Jva0FIQjJnWno1ZTlhUEJCWXRkaXp6ZmMvYlord3FrUzdjcm9lNnJTNGRvQ3d0MHZQOERyVXpCREFTdEZRTHRuNFkvMXJncHMwdGlkOTFxUUp2UnJtaGt2NnhIMXNlNUZEdkhzVkUwWHUwaUNoZmdkb1hPd09admdyUVVVcHNTSkpLbXNPQW9JclBTemtzMGkwbDNoTENhaFVNSTZpWE9XUmNzMDZUMmRFdnJSVDRXZ3RDaC9QaXlKVWxkYUtXTUZzK3Eram1xbWZZQWpUUDhLTUNlTXRCWXVpRmtOWk9XMmlVMld3eFd2bTJGZWRVVjRoZXZEdGpWVTZTa3g2bHZzWGZDNHJFMk5rNkVtY3N4KzJzQWt4K2krZ2dVeTViSnJwbEQ0ak9Ub1N6MFFiNGVvNUk1d05WdTROZGYwRmtZK1I2bFRTb3Y2c2dDN2N2NlpNTW40Vm44M2RrZGczWENHUnkzbzNLNkhYY09mS0djdklYNG1iOVQ1WWV0Skp1d3pYUzhGRGQrUmhnUXg1b2JYTFpxM2dmZ3R5ektNTUtnTmdaTDVDclNRMU1qbWNiRGkrM0U4WmdJS1NNTmdXRTJVWkE5MUJaV2VDTmt5UE5BOWtrRjdFVmlxRzBvWjRiaFE5NmlEdlk0OUkza0p3aDVHY25zUTMwTHh6TXBodjJXWVpOeGNKRUdobmtreFFCQ2dJc0RXaVJpb0lDcGVXMkdRL0E4ZXVsK2ZEczlpNmRxQkJsc3o1U0xxSkpsaUk5OW1XUUFPdHRjMEZBYkpYdDdzY2xiWTJFQnE4MlFDd2F5RVRWUU9YOXArQ0ZrM3orWkN4U2ZFMTN5cldOczNrUk9kbFhyU1JZSFVKY0J6QXgvYitmV1h4YWFybGNDRXJrL09pSldERnpUdllzUXUvMjluNEswTVVKcjRzTFBidUt5NElqcnh3M3dpVi9CdVVNZVM2bFZYTFlESmwrSWxhb01WNnllUmd6VTVqTVFiMFd0eStrWlZRZUMvK0pCV3AwbGFaa3EvOVZHbGhlTTF4VS9OOFA1djVwYnlVNDYxNkVLazZ0MGgwN21ZdFQvelA0bERzUmVteTBlYmxLMEVLbkU5TVRZZ3lOWUxhQ0RIbTlHbjhOeFgyVWlJT1VIdHpySjg1Z21iS0NuVkNQMTFFMnVyT2wrMjlQcFphUzFrZ2VJVHNxU3J4WnlLQ3JTS1hmVTNGbHlYMzBQSGhVTkI0eVYwbVc1SFkySThXV3M4c2N1OVludk0zZk5EOVVWMGFrS0NJT3djV3o4OWU2WHgzdnBaa0dYOXdicEFwWWZsRGNTWU1RYVZ0MjBVVGtIMkdpdFlQVHFScmZYUHBVUldZRFRneVZIclZSTmgvRjFLczVBdFJXU2FvT0dVNzlzUmVSVmNMT3VaQVd2UXptQStkWEJ3aTdhYjhNUENIc3lBeExpOGlZVC9maQ==