What are some techniques frequently utilized by marketers to produce good rankings?

am8vR2s0dEsweVhkSmpkeVgwY3JDbitEOWRvVWgrT3E3TVZVOVFlbnkwS21SR1BtZ2tnRnRvOW45bWNrR1BRMHdVRXpzeVE4azVQeXJPaFdSQXBUbnZGQjdFWlN5dTQ0OU9QQkRiRFhtbDRBeW0yV3hsdGEvYU1CQVM2L2hsM2FsVzFlUGR2WlhKem84VFk2bUk5SG16K3lnWFV3ZmNWMGl0MFB0bUpiS1ZPbkJ5Y0x1WlZuVkVLanNvY2RqWWhCcitlc1pIRmExSGg4Ny9hOFlhc1JWZVFzZzlHMU1naFV0Nmp2Y2FNUmIxeStza0xTNzFuckFaYmYraDBtRzl0WnVZcVYzSXNsWFlWZTc5bG5oeTZqd2c5OWZBZit0TDNyRm9iYUVpV1Yrelo2Z05XaTVZaW9hdzVrZG5vTThJbzZDTjk1VHA2R21NV1ZUMjk3YVVsc04yR29XbVpHRmhoR20wYnc1OStuSzl0UE1sckhyV0hyaDNVZ3o2Vlo2UFBqbEFvaWtNNmFmbTdXM2FXUXhGak1MZVdUYWpiNTNiUTVUb2h6Y3Q5WERhZnBTakNTL0lscG0yekdEYkMyQmZvV2lRUXhNQWFSNGxOQ05odUVERlVudGp3MG9VUCthNWJhdWliSjNUcXdYbGtqcWU5bzMrOTJ5cTF0M0toR3BQYVRTN1ZucVJsUlN0bWtaaUt1YlM3bHF3VkszU3Z2ek1OZndPL1RjcUs0ZFlFV3pJTHVvb2lCZy9RTEVRemRNaDN5aCtQNlJNU1kvUk9IQUxBR2QxTzJNajEzdEd2NndnTWZ5azRsUzdCK2xGTEVWbElwemdXdmRkQVdqZGpxZVdvREhGZ2NXdlJ2SGtlV1RIY1U1T1llS3l5Zlp2ZkJaMzA0dlIrVFAwYlZSNzJPdzJHOVFSL1VPcnBGNEd3Vi82WHhwaldtU0I2dGQxRDhwUC9mL1JCYkI4WHNHdW01eGVnUUpaNDFOb0JpUHpjVk9VZ3M1Z01hTFpRZ0Rkc1hDZVZ0OTNwMkc1dElRRllhaUxWRlhHSnZHTkFkeG0xMGtRWEN4T3QzMmdFcmtzTHBvZEFtdS9ZRlhjeHN1VG9yYmhVRVBNd0s2Q3F0Wno4Nnk4WUFwK25NVjNrL290aWlXNzQwWE5TVEVndmpkREJETnFUanAxNDNxci9vaEZVZHJtWnNXK3hzV0hyaG5pVXptYWZWZ2pkU3p5eTFTUm5hUUJWUzY2Qm41SnV3eDQ3d08zM0FkUUV0RnI4RFBSSEhkRGtmdlkxUitiWEJRNkQvWmlhKzMzbml5NWZSb0Iza3pGNFVRTkFqMlFUUFNPYjM0YnhuNkg4UEpOUWc3RXloWGdxU2VQZFJHTlBNRkRYVlNFNktsMThzUWlUbXNEUis5TmpwalFTbElSS3ZkYXJTMGZtUExXcUYzQzd2RnlsNmhCSlhrK1kreXdJUDhDQjF1UTNpMy9qemRDNWNSdlRMTGJrd0hnclpxNXArT0dqTnF5dXpxQnd3Wkc3Z2ZCM2trM0N0UFFpMUNSakk5ci9tb0hLN1pHa2dsa3dJUDVYYU1lY0hDUnFsN1ZDcFJybUF3V1FDTVBaVW0zemd1R2NzMG9oU1pESGpxam93eE9nK3N0c3drcDdkVHZWU3B1QVZ6V1BrYjZRcStZV1BGUzFadnd0TVBSYlJLWmlmQjFGeU14MnFXWVBHT2Faa1ltL3IwcU5SS25xeS8vMjJSTG1GZGlMOWhYTVA4Y3d0T1FQQm1EZzQwaXZ1dnVLK1FyeFpmNUsyOWRQU3JoSXdYcWlJVEFnaUtaZyt4dElVdjFLSktXYlJIWVoycy9Qc2tHdEtiblNMVmova0RVaG5OZXhqNmRvNkFJZnVQS2xDNVIzYm9vSlR0ejZ6aUlhZmFycG9yRjQyQ2UzQUFHRTQ5QzQ4SXo0cVp4SEQ3bCtZTFZjUXlTMXRyaGtVMTJYYzRXY3VWT0V4SG85YTFRPT0=