Manhattan

am8vR2s0dEsweVhkSmpkeVgwY3JDamllNnpzZHNIVml5Q21zNE5NR2lXYTJBZkx2bDJkcXNENFlyUzZOOC9Sb2s3UTdjSkpzM0Q1MzBBYkszblJqRmIxZkFSUVJVcE5tdlY4eDIwQmVMUm1mZVB1QkhCVEM2VnV4dnVGTi9HT2JLUWdPYTd1N0JvYVZQWGdiRHB0QjAzTmw1aXZDSHdyZTV0R3dBWFRzTXVXb3NRWis1UTZGRjRjMTU1UjZKMzRNSU5MNmJyaWk5MWVENXd3MHk0RjVwRXpvSk8yM1pMR2RyQTIzM2o5M3dyWDBrR2lRRUg1a0FXU0Y0L21NOG5lZU14QUhEL3hDb1VSTlg4WUMwY01ieHg4dmphdUpKRy9rdG50Q0wyRGR5M3NaU3NJN3RVcFJPd20veDF3VjE1aEZTZUxJejA3M1hoZXFrbFBWd05GTk9sZVlDQldoYjdxNERrVGJwQkNMeWxjR0libVA4dm5JM1lrRGNrSGFPYjc5c3U2dWRhaURMU3FsV2FIRVFPeWhUUzBFVnVyUDVpSFhSMGc1K3ovRnZHZzh0dnUrYWlFSzA1TzV6ajZ6SktXTCt3UlJWamV5aVdWSUJVT1l1NGJqZUdYNEw3MHY0QnVXMkNPWVh3NnhHYkJMNUxEZEZ3cno4N3FLVG83VUE0Z0pyL0puVjlXQkFiN1hFZC9CTm4rNkNib20wQ093bmF5NXFOS3FuQVRjRXVCR3kwUGFkakpqWG9vNklmSEVkejdFNm1MUzZ2VDVuRHpDZGVOekE0WEprT3NhVlpOOFJrQjZxZ2RWeFFvbk9zV2ROUVNCYWJPS2kyYTlYaVRLaFJNR3Q3NFIyRTg3MnpMWmMxdmlvWHJwaENteWdSc1A1UUVJN0h4NGp1MS80aFZodWlXUlF6MUd5NDhUdStqZm9Tdk9Jdk1JbmRTd0JXSW95S08veC9uQitGRFdkUEhLOGVYRjV6Unk1TW9EYjk1Tm1RdmF4MTFrY3lTeG1YOUNNM3BvUFJZalUycldHWnd6NEFMQUdFZGNKdW1PQVovVzgySnN1UklrZUVQNGlCMG92YWd5UGtaeFcvVlphbEl0cDdJdnNxbkEwRkdLS1BXV0ZUZEpBOWsyeE5VYUR6NGxhLzdvSmhGMUxYbHdZOUMrY0lqZVlXbmROVTRXZlVVbW83b05uT2lCV0JwTSs4ckhZNFNrYUY0cGQydGJWaHdCSjlGc1U5REF1eitmYXkzeHkrSUY5Ym14WVhwYTN6RTFQb0dTaFdVZ3FFSktTN0tXUXVJODJZeEppT2p6a2JMcGpCNVU3OFFnY0JGd0xnQ080Mi94eWRzZTdsSnRvcWdtZWczbXdmTDVUVFF0amQxNHErVWJjTmUwV1NGTXJpZ2UrOXIyeEZiY0lTWnJQNWxCOWVHUlRNcnd2TDhNK2hITTRkYjBqMTNmNjlwVks0ZW8zdlJuWDV5UWwrc0VzMmtMcXFtVzF1R0xUM0FIaCszSHp4QjEwSWJtbW9hOFU3UHlwanRxWC93V05ITnpvT0FRa2wvNUtlTld3L2M2cnpXWGN1WUZsMk9qcDhpcHNlNWd3OEd0bHZmeVNTRktQd0w3SnRPbXBReTliZjA4Q015WjNtWkgrTkxqYWxRUUNEd3NqajhKS2czUHJ0ODB1dVNRVzJOWXFIQ1IvKzl0SGRwdXQ1VVZ3WlVIaVFWRWg3TXBHckFOejVESFlBM0s1L1FOT3N2MHU2ekE4STJVd2VWSjE2aW1EZnFWTVd0UEZBNmVpa21KYkJlL3doK0JHMjhEZWpveFFUZDRwQktveXFRdURPVHJlelMwQ296MVVZWXBSWFBlTnczbndHdlA4aUVVODU1THhPRFpZZTIwWXZ0WkRCUnBndTJUWTcyalo0Q2ZTT0U5QlhMNUpFZ1VOOHJUMGI2RHp0TzdtazBua0pubHJzZXpMVW1GUHRDVlU1YlZkNE44cHRnZFQ1TzE4Z1BiZTFkb3VISWhoOW1HN25ad3dtZmFlV0NPeHpKYTh0eGlIK2d2eGxJOW5Xemw4STg5MFVmNWJBME1mZ2kwbXp4N1lIRnc5WVJ2a3d1ZFhDdlFmZDNQdVk0aEJGL1RnNXNNeGVqbStwVUxhWGFMOWdzY3NuditqYy9lTTFFczdQbVBsY0JwWXN1UTlQUFZMTXhIU1ltaGhETVNRT0NQZTE0L2xueDhnalh0ZUNJalJKY0J4emtsdnl4TjVMRGlaRFBTd0ViOTFQQkQ0bi9SODFEcFljQjJkUjY0ZitubXhndTU3M2g1QldQT1Avazd5R2Y2MWFTTndZSVo4U284ZitFTHJSb0VaSlp2N1lQWDRhQlVkRHdsaVdJUGJQdHZiT3Vta2VUVUVVbS9UZzQyOVRHZGFnekVBbjhINkp3K2k5VUVWcUVFemxMVjhKVlFFb2RzQTNMelNWWEV4MjY5SXdlbW5SUkdxWGJsUWhlUGhycDg1N0RPSmhKeUhrejlydEdZaEV2RnY1djJ3UVMybzRCZjNaYUh1QkpyMmthOGFtNmU0QkMzc3IwY1BCeGxpODZKa1IvTTJtNTh6MitCbUsxcjZiVWw5MUh2bjh1Z3V1ZmJCampJWDNBZSs4a3BuRkJkREZ3WDBXdGtYOWZiUXAya1ZuTzlvVTFtNTVqbTRSUGl4TVVOR1JTM1puMGZEZExJZjVCMU1GODZ3MEVjZWx2ZTZIWVpWY05lZW0wRTcxVGJLYmNtRkkwMVRLNjBYWFpvcTFsZUx6R2x1d3ZCbzhERS9UclhQUkw2Tms1MjFVTGJDL040UFdaYTYrVEdiUXVkWWFPQWdMdDQ5WlVobENYazNlMzRtVG9pZVNINnptNzhFVEl2NW5PK2NBWk5acHloZytrUHpSMy81bUY4SlloNzdSc0VVaXFVRWxlRll6aFdNZXlTcGZ5Tk9iSlBlLzF6R3ZDRjVkc1VqTzFNdENPV2hoK0JqUlpzLzNmNTFyOU5BY0E1d1A5T2hTaHFIM0wwL2JtdUVlbkRUYnczVDA1eG5SdkIwSjN0ci9rMGFkWXRlRkNvejBucXlxMW5vV3RUVk9iVGwyQ0JYVEFVeDVSZzNmME1iM3EzUmdMcGJnVFYzQXoyWFQzcDdNNTFLRzc4RTRLejVFTitBUmFWOVlwTHZWTUhKM2pKdGRPWUhSWVhsWUhHUUpZejJyNS8rWXdJcDJjN3RLbmRkbDlvTC9VQzNnMktvdmxidW9SaUtRWmdzdXNKSFR0ME85YkwvT2o3VkZ1ZGhLTUpnWnduMjRQSUJ3MHpvd0tqZ2NLQnArbFQyRSt5VXYzLzBHaHhkekhXTjllcVNqQlYxWTJYSDBhUUxJdFRncGNSeTRuSGlRdjNrRTFqbExkRHFNWmpHWGczcXNDZWUxbjFXQjJpVjAzWWZwelNpYXZJV2kzRzRXY0FtSWw4NHdLV3JHSTVGNXBhVS9rRGFCSnlFMklFN1cwUGgyUXI5VklPMW12Tng0N25SbzNTSDgybk9kMG8xd2FoYVZUSnJTbmtXTTVzY0hZMzR3REZiSjlndkljSUlGa2I3L1psZGJtaVl3N0R3Nkpoa1RRS3h6c3kzOXhoOGZmRDNObUxuTWRKemhLV2g2S2svTndYUnhtcFhGVDZyRXpyaTI4d05CSTdrU0VtcGFzSllmRlZDekNuTHVoNXlYa3hCcDZNOUNYUkpjUm02ZWhUR1ZxZlB1bDVqVC9qR09LK1Z0STJVb1JVcG80YXp5Q3l3cS8xdXN3bEEvYWxaTVFKSDVNT3pteWhqcmxhMjVOK2lZOTdpeE9kdXB5Zmg1UHk5RWYyRUpoNDIzZ2JKYWR4ajV3cTBkc0dKMGpQSW9ZeldjbysyTHFjTWg2Q0paS2w4QjFxcFF3T3IrWnJhMGhobXp6blJSeVpDdmVYYVpaMTFSd3JQU1V4RFNLNnZjL0IyM0VJNkkySEVSNTkyMUpDejNLOE1rWGtvRytBc3FHMjFOd1BTV3hUN0FhMVVkd2N2NTJBYjllTkRWVk1zdkxaZHErS045c3dyYnRPZWhOcW5sTmtwQUduaVdnR1F6eFNJRWNmdldNZlFHUmVZY1pCdjQrSnpHQngxdndIVVB6Uk9UNFR2d0w5R0h1ZW9VeVNwS2xpaFh3Vno2Uk5wbUs0djVmbnh3RFFucVFUQnJDZHVoRjlaL3BWMDRDTU9iVnJOQmJSK21JblMvN3JEN0QwWHB6NnBNVFhvTDZ3ZVF3Q2QybVQ3YTMyUWtFb0x1ZUowUHlmd0lPS3BSbldtQmNHNmtQL3QzMFQ1SzB0RTA3T3Rub25EV1Bncy8xWTBWK2pMUGsya0svL1hkQXkzdUI5OFJzWXJhNU10MFNqRUU2VWxxKzRHUEJza0ZVTys0TDJPN1kvMUVzQ25vOGU4UGx6d1cxTFJzekdtT1h0MGVZcno5UXczUDY5RTMwRzJxZXJJYVhrMFpPRmh6Sk8vbWEveno3R2U1WXNTSVJjRnVqR2pjTnl1Ukd6clU0eFJyZnFpYVBDeW9UM2xBR2xMdXBaRDVzUGFmRkJpUktsMGVQS1ZFVDFvQkNDdVFLSGROT29zYVd6a0pvbDBrcm5NcTczcVlHU2N0ZFE2ZzNGQTF3VjZZc2Znc3ErbXpoZE02bE1LeThUdUJhVGZTSEN4dFVsWXJIam84dTdmMEI1dEQwS25iZlAreXRRRWFrQkxhYTkvTWh4Ni9xZDhnNXUyN2hCR29ZZ2drWC9DWHkxeTMrbWl5bVZiSjJSeXpMMmczcTVVRHpxbnNCckNVekZaMGUzbFBEYVR0eXFGaEk0alFkdkhFSnZpcHBGSXVUOHIrS29keS9FYS9VMjM0ZHRHRXRPRC9FSVlZUFFjQ2tiMHBzNThVZUdHTGp3a3NNK2JRZ3k5c0w3TGFLMGErelhGUEdLc2FQOFpKdGg5blM1SmZYalZZNTE2ODF0QmI4NktaVmVHeEpzcGJIRmk1MVpRbHJDWlZubzVzdjVoWkViSWdUMzh6NnJrb2hGSFNLZ1hOclZNaDFJSHhpTVV2OElxanp3YmtrcDEybFovYU05ZDVDWTJlcTBJbkFhc1cwNTFSRUpTd2FsU2QvZWZHaTRZZ2dJMVVVZXRSMm1CdEFBVW8xdWNHb1pBUHdTeDVySldCSnpBSGZGNTg2RFFtMjdTWmpkMmZleVl2WjQ0OXQ4L0hSbFBJY09DNkk4WEVtVll5RUwwdHVPQlh4YlE0UTJzdko3dXYvYlViOFd4N05FWmxBVEtLeVFWOXRTdk9lUVEvRUp6MVM5encrcTFDWHlpUzlWTjBhZmhUWUZwMmlxNGhYT3VkQnB2NXArNlJVSmkvTVBIRm1UODRTMVVrczdESm82blhjeEE2bHZqd01VZmkxK1Vnb0ovbW0xa2VSMlNad1AydlYwZ25rOFZ4ZkhmY2x5c2pGciswRmJtT2NDUmpCVUhoMkp0NlJCVlFLOW5IOHVFM3ZQMER4bXJtd1l3bVZ2ZVNxcUJqaHVXWjF0VDlnenB4cWk1Mk9YRXNwZDZycWdDWXBlaEpPYUFMSWhuZ25xVTZ5ekhJMnRFeFlScGxvM2JHdFFtczFIRHdEVDhiSUdTVTYraTdqK1VnY2FRUnVFNU5ERHJ4YWN6UlIyczUwZ1g5K2x6YmFubXFscGtscWplS2JVMDd3dm5XT2JJQ1h3L1BxNlBBVUVZWmRoRmVFbm1kWUZwdWZIV1ZsZ2R1R2FNZno2ekFYOUlGWnFFQkNGMUlCOVRWT0hadkxrR0RwZW91c28yNXEzNTJlSVlCRCtOSTZFbVVrVU1hMy9lSXFvVXhNVVpWYmFYY0R0SVBpRmhZUlU4UDYyWEwraXJkUW10TDV3Q2lQMWQ2ZGNSRGFiK24zNVp0dDl6Q0hKdTc2YjFpM3ZaQ2RYTDFqSWRiTVhsbk5Pc211L0RFd2dwUEF3b05ObmtqZ1MyZVQxRW5wT0NXYnNYVlVEUGRRMnE1WUp5Z3NGQ2sxS0ZhUVZnZDFkZE5qUW5NRTNjRVBtdkFhZXE2MzUxczI3eDRSTlhVT3ZpYmtRbC9ibEpsdnB2WDhWYW43MTFHazRyMWtVM1V3QWlCazlHSGxmT0R4SnJLMVorQzNCL1BXZ3VySldMcmNYTFdybVkrYUhQWGdnWk5UUk9DZGRTV1lEb212eHJFQUtlaVJpTHRUS2plTGJINktPdFJPbTA5azRPRjMxWThpUkQwSTQ4QUxUNTRNUjFvYW9HNFpHb2xIZ0U3dFdqZ3Z1SWpobE1kZmxWeGVzRHBRQW84YncyZXVMcnBUV3ZXYnZwclJPNmVzNFpydWVQTkM2NEVIUklja28ySkt0SWRmbldPOUgxblhaR3pNN25KMXdnM3dNRWY5aThHMktWS3pYZXdmaVd1SHZvYW1pZTQyTGlmVENYMGJLY3NqbWhZVWFLMk00Rzc5WG84WElXSmE2U295bnVGbGFBanBzYmRUdFhvUnlGbVIyS1JsUHB2VldVQ1JFRkdIZ3hiRGpLRzBkaWFLWEg4YzFxbnd0bFdyM2JxbCt0eEdheDlpQnc4L1l1NkVGMDZ6RkVzYmErZy9NV1JoWFhBbUozK2ZoNTU0TmlZbjRBeUUyeVRXWWY0NytGWnF2Z0Jya0xFY0s2UUtqSW1TQkNmdDR3ZlRFU1M2STBwYkhUZW1lNXhZK1kxelF4TWc3U2orL2oyWW16a0ljanF6cUoxMC8rZVlRTHE4KzJQaGVGYy8vK0hOMkV4N3V1bzdYTC9haC9wUWFpSExCUE85dnZDbjJtbkRkTTVJdzZDcVBYWjMwUnFPNWtuV0hMeHFlVTU5UUZrOVdXVWU3YXF3MjFicXpuSFE5NDJodzZQTERLc0NpU1RBMmdpSGFJdTIzYkN4cEM1TU9wM1h6U3NoSWNOSnRMMEhaVkt1V2VLZ1MyQXA2cm41TWQrcUxmdkR6RnFVd0JaTWxtM1c5c2JOTmJ5OGsvRTB5a2V6NmNBZDZBUFR2RW5QVGRXZ3k3QXhsZHVuMDRTd1ZzdWpvNjJTSXpSQndJSkJ6eWtUeE9qTWtvREVWZEkrUHdPanFwcWF1NVhvRzd3OUV6cnErVTNOWDJEQUxPRHZBRnFCbUQ0ZmtpUFM0TEVPR0F4NUx6SFBzOXZwNDNvYkUyTzRFOVRSdy84RkU2dTFmRXdrSkJzTXk2dHZJTWxTL0F0OW9saFRLTlhRTzZ2SHNSc0FHVzRhbnMzRFp5S2lPMExNR1NNdG1tRHFEWlZCbE1kd0k2bjY3QmVTUVQ1eE9DVjRyblBCVEJNcEl4NGpXaSsrTWdSWEZvUVNYa0dCZHdTdk9zL1pyWkNSck1HY1pKZldFMzRLUDhkME1vL1UxeDA4Rm82TUc3M002OGtUM2hxM2EzOFBWTVBOZkpidkpVUW96aHh6c1NhVW1ZanIyMVRlVENjK2NQZ2MxM1NKcU02MXRzcjVGLzRubDR4dFhvTUZKTnpLUDhOYVA4ZDhJMUJzb2lYQVpNL3diUWtIODNJVE1OdFl4cUlkYlJoaHZva0dUMmI2ZGZ5MjRSd2pMempOWEhpY0lWY3NUSSsxM25tbHZiT3JOb1VRSkh2SlhhZHV6bXFYL2dQU2VIOTVnQ2dUNnVXYUM4TDJiWEI5ekFDb1AwUVJQN1NvQ0wyUG1QekVGZGZUQXJybVFXVG1WWnVBaDNMb2pFSDNNVFF4bmc3QnlaY3VUb3Ezd0J1SFR1dlh5NDB4Y1pNbUJmTFhKT2tudGdtbXlBSllGMHpmREl6LzZZeEllM3ZpRGI0VEpGSm9TOWlIdEdGaTRhb0wyTmNXWnZNZzJwM3hzWVNPVW9nNDFXTmh2Y1QzNWJWb2M0cXppNldVV3VCbGNRcDdpblhIN2dSY3NWb1RFYzdrc2p4RVF3S0JU